Welkom bij PRINCE2 Praktijktraining

Na de theorie ..... de PRAKTIJK

Heeft u een PRINCE2 opleiding gevolgd waarbij de nadruk lag op de theorie? En denkt u, wat nu....?
Ruimtelijk Informatie Management heeft in samenwerking met Qstaff Academy een aantal praktijktrainingen ontwikkeld waarin de praktijk van het doen voorop staat.
In deze dagen vervaardigd u PRINCE2 managementproducten zoals een Projectvoorstel (Project Brief), een Managementstrategie, een PID en een planning. U doet dit in groepsverband zodat praktijkervaringen uitgewisseld kunnen worden.
Een geaccrediteerd trainer zorgt voor de ondersteuning. Daarnaast wordt er tevens een link aangebracht naar de theoretische onderbouwing zoals u deze in uw trainingen heeft gehad..
Op dit moment zijn 3 trainingsdagen / modules beschikbaar, deze sluiten op elkaar aan en kunnen als serie in 1 week gevolgd worden of verspreid over een langere periode.
De modules zijn gebaseerd op een scenario en op basis van dit scenario met ondersteuning van de trainer worden de stappen doorlopen om te komen tot de Projectinitiatiedocumentatie (PID).
Beschikbare modules:
 • Opstarten van een Project / Opstellen van een Projectvoorstel
 • Initiëren van een Project en het Opstellen van een PID/ PvA
 • Plannen
De inhoud van die dagen vind u hieronder; en de managementproducten per module staan in de tabel rechts.

Opstarten van een project / Opstellen van een Projectvoorstel

In deze module leert u de informatie van de opdrachtgever en opdrachtgevende organisatie te vertalen in een Projectvoorstel, welk als basis dient voor het opstellen van een PID.
De module bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Interpreteren van de eisen & wensen van de opdrachtgever - organisatie.
 • Projectorganisatie inrichten
 • Business case op hoofdlijnen opstellen
 • Projectaanpak kiezen
 • Projectvoorstel samenstellen
 • De initiatiefase plannen waarin het PID / PvA opgesteld wordt

Initiëren van een Project / Opstellen van een PID / PvA

In deze module leert u de verzamelde informatie uit het voortraject (Projectvoorstel) te vertalen naar de PID, dat als basis kan dienen voor de projectuitvoering.
Deze module gaat verder waar de module Opstarten van een Project is gestopt.
De module bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Projectdefinitie helder krijgen
 • Strategie opstellen
 • Projectplan structuur opzetten
 • Het beheersen van het project
 • Business case opstellen
 • Op maat maken van PRINCE2
 • PID samenstellen

Plannen

In deze module leert u de verzamelde informatie uit het Projectvoorstel en PID te vertalen naar een planning.
Daarbij is de PRINCE2 techniek voor Product gericht plannen een belangrijk onderdeel. Hierbij komt het opstellen van Productdecompositie, -Stroomschema en Productbeschrijvingen praktisch aan de orde.
De module bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Structuur Projectplan opzetten
 • Techniek van Product gericht plannen
 • Traditioneel plannen
 • Risico's analyseren
 • Projectplan documenteren

Het traject na de Praktijkdagen

Na deze module is het mogelijk om ondersteuning te krijgen bij de invoering en toepassing van PRINCE2 in uw organisatie.
Dat kan op vele manieren; zoals klankborden en detachering op locatie.
Bij voldoende belangstelling worden de volgende modules aangeboden
 • Managen van de projectuitvoering: het werk van de Projectmanager in het proces Beheersen van een Fase
 • Werkpakket aannemen, uitvoeren en opleveren: het werk van de Teammanager in het proces Managen Productoplevering
Managementproduct Module 1 Module 2 Module 3
Benefits-reviewplan x
Business case x x
Communicatiemanagementstrategie x
Configuratie-itemrecords (x) (x)
Configuratiemanagementstrategie x
Dagelijks logboek x
Issueregister x
Kwaliteitsmanagementstrategie x
Kwaliteitsregister x
Leerpuntenlogboek x
Plan (x) (x) x
Productbeschrijving x
Projectinitiatiedocumentatie x
Projectproductbeschrijving (x) x
Projectvoorstel x (x)
Risicomanagementstrategie (x)
Risicoregister x x

x = kern van de module         
(x) wordt geraakt in de module

PRINCE2® is a Registered Trade Mark of Axelos LimitedVoor meer informatie kunt u contact opnemen

Navigation Assistent is a tool
Developed by Wim Leenders
Ruimtelijk Informatie Management
S.W. Churchilllaan 370 F440
2285SJ RIJSWIJK
06-222.46.244